Osobní nástroje

1.2. Vizuální design Plone webové stránky

Plone umožňuje správcům webových stránek a návrhářům možnost vytvářet jedinečné návrhy webů. Zde je přehled o rozložení Plone, a některé příklady designu.

Jak webové stránky Plone vypadají?  Po léta  byl konzistentní design pro výchozí vzhled Plone. Výchozí design vypadá obvykle takto:


/oblast Hlavičky/

/přihlášení, navigační informace/

/Levá oblast/                         /hlavní oblast/                           /pravá oblast/

plone-default-design-areas.png
/Oblast zápatí/

Webové stránky Plone  mohou mít design radikálně odlišný od tohoto ale měli byste být schopni najít společné prvky, jako je například přihlašovací linku a navigačním panel nebo menu. Ve výchozím designu je navigační menu v levé části a obvykle se tu objeví seznamu místních složek.  Také tam může být soubor karet/tlačítek v přihlašovacím - horním informačním proužku.

 Rozlišujeme mezi designem webových stránek a funkčností webových stránek. Pro naši práci  se zaměřme na funkčnost a nedbejme tolik ne vzhled a rozložení webu. Síla systému pro správu obsahu Plone je totiž v tom, že webové stránky mohou být radikálně přepracovány na nový vzhled, aniž by to ovlivnilo základní obsah a funkčnost. Navigace v menu lze přesunout z levého na pravé straně, ale funguje to stejné. V pravé části mohou být odstraněny, kde normálně tato funkčnost není potřebná. Plochy/oblasti  pro levý, hlavní, a podobně, jak je znázorněno nahoře a dole, mohou být změněny na horní, střední a dolní, a stále to ještě budou webové stránky Plone ...

 Použijeme-li výchozí Plone rozvržení designu jako příklad typické rozdělení obrazovky:

Možná budete muset přizpůsobit tyto požadavky vašemu Plone designu webových stránek. Můžete se setkat různé termíny pro popis částí obrazovky, jako je pravé a levé "sloty", nebo v oblastech levého a pravého sloupce "portletu" nebo "Viewlet," pro diskrétní oblastí nebo krabiček, a několik dalších termínů.

Například, můžeme vybrat tři webové stránky ze seznamu webových stránek Plone k porovnání:

 

Toto je webová stránka pro Akamai, která je předním poskytovatelem on-line webových nástrojů a zrychlení technologie. Oblast záhlaví má jednoduché textové menu s  pěti hlavními oblastmi obsahu uspořádaných horizontálně v dolní části této oblasti záhlaví. Pravá hlavička obsahuje další horizontální menu a vyhledávací pole. Spodní oblasti záhlaví obsahuje přihlašovací informace pro použití správců na webu. Hlavním grafika v levém horním rohu je upoutávací pole pro grafiku zachycující oko na aktuálních tématech.  Hlavní oblast je na levém středu, kde se nachází hlavní text stránky. Pravý sloupec má řadu "portletů." Zápatí obsahuje horizontální menu a pro pohodlí opakování volby v menu v záhlaví. Vpravo je sloupec, který má nastavení zoomu.

Toto je webová stránka pro Discover Magazine. Oblast záhlaví obsahuje velké horizontální menu, na "Hlavní menu", chcete-li, menší horizontální menu v pravém horním rohu, a vyhledávací pole. Tato stránka je bohatá s textovými "portlety", které pokrývají mnoho tematických oblastí, které jsou rozděleny do tří sloupcových oblastí, vlevo, uprostřed a vpravo. V horní části prostředního sloupce obsahuje zaostřovací pole s videem. Tam jsou velké interaktivní boxy v několika místech. Zápatí obsahuje základní identifikační Informace o webu a odkaz na "o nás". Pro velké webové stránky, jako je Discovery, správci tohoto webu přidali vlastní úpravy obrazovek a vložili tam je mnoho datových kanálů - Plone totiž využívá Zope, sofistikovaný úložný systém, a Python, skvělý programovací jazyk, který umožňuje inteligentní " zapojení "toku textu a grafiky do webové stránky.

 

Poslední ze tří míst, která prozkoumáme, je web pro Penn State University v Smeal College of Business. Hlavička obsahuje logo, horizontální menu hlavních tematických oblastech, a vyhledávací pole vpravo.  Vlevo je hlavní menu pro tuto stránku , což je  tradiční pro webové stránky Plone. Velká grafický oblast obsahuje rolovací animace. V levém sloupci je další malý grafický cíl pro zaměření . Tři textové sloupce nad základní identifikační zápatí doplňují design. Správci tohoto webu zadali pomocí vlastního protokolu na stránku přihlašovací  informace pro uživatele, ukazující se podél spodní části nejvyšší oblasti záhlaví .

Takže, co dělá vzhled webové stránky Plone? Tradiční vzhled bez úprav je takový, jak se ukazuje na začátku kapitoly: hlavička, menu, sloupce a zápatí. Tyto tři lokality ukazují, jak designéři typicky kombinují zrak zachycující oblast, vertikální a horizontální menu, "portlety", a textový obsah, obvykle uspořádané v několika sloupcích. Základním podkladem je výzor Plone a Zope a Pythonu, ale designované "téma", nebo "skin" může vypadat jakkoli designer vybere.

Akce dokumentů