Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Oddíly / Troops / 3. oddíl Nový Jičín / 3rd WOSM and WAGGGS troop / Medvědi / Bear's patrol / Skautský rok 2016/2017 / Scout year 2016/2017 / Zápisy ze schůzek a měsíční bodování 2016/2017 Medvědi

Zápisy ze schůzek a měsíční bodování 2016/2017 Medvědi

Zápisy z družinových schůzek - Medvědi - 2016 / 2017


18. 9.

Přítomni: Vítek H., Petr Z., Ondra Ch., Vojtěch P., Jiří P., Josef Š., František K., Martin J. (Marfy) 

Na začátku schůzky jsme se pomodlili (Jirka P. - pomodlil se i na konec), diskuze o družinové nástěnce, kronice, družinovém předsednictví, službách (úklidy) a funkcích. Hráli jsme seznamovací hry i s Káňaty a poté venku stříleli balónky naplněné vodou do terčů. Kluci si zvolili šestníka (Pepík Šustek) a podšestníka (Vojta Ptáčník). Výběr 80,- Kč od každého na pomůcky.

Plusové a mínusové body: Vítek H. -  +1 ; Vojta P. -  -8 ; Vítek H. -  -4 ; Ondra Ch. -  -2 ; Péťa Z. -  -1 ; Jirka P. -  -1

 

26. 9.

Přítomni: Vítek H., Petr Z., Josef Š., František K., Martin J. (Marfy) 

Na začátku schůzky jsme se pomodlili (Tomáš K. - pomodlil se i na konec), celou schůzku jsme byli spojeni s Káňaty a to z toho důvodu, že nás bylo málo. Hráli jsme venku hry (Četníci a zloději, Spojovačka, fotbal, Atomová elektrárna). Byl jsem nucen odejít ze schůzky dříve, kvůli podepsání táborových dokumentů a tak jsem řízení schůzky předal Mirkovi, který děti rodičům předal. Někteří kluci přišli na schůzku dříve a někteří později. Na minulé schůzce jsem stanovil čas družinovky na 16:30, ale ne všichni rodiče obdrželi SMS, jelikož byla zaslána přes internet.

Plusové a mínusové body: Vítek H. - +4 ; Vítek H. - -1 ; Josef Š - +2 ; Petr Z. - +2 


Bodování září 2016:

Jméno

Docházka

Modrý život

Chování

Aktivita

Ostatní

Celkem

Pořadí

Vítek H.

1

0

2

0.5

0

3.5

3.

Jiří P.

0.5

0

0

0.5

0

1

4.

Josef H.

0

0

0

0

0

0

7.

Josef Š.

1

0

4.5

0

0.4

5.9

1.

Ondřej Ch.

0.5

0

0

0

0

0.5

5.

Petr Z.

1

0

4

0.5

0

5.5

2.

Vojtěch P

0.5

0

0

0

0

0.5

5.

 

3.10.

Přítomni: Petr Z., Josef Š., Ondra Ch., Jiří P., Vojtěch P., Josef H., František K., Martin J. (Marfy) 

Na začátku schůzky jsme se pomodlili (Ondra Ch. - nakonec jsme se modlili společně s Káňaty), po zdržení dorazili Vojtěch P., Jirka P. a Pepa H. Po modlitbě jsme se podívali na funkce a předsednictví a četli z knížky Skaut přemýšlí o Kristu. Hlasovali jsme a vymýšleli pravomoci pro předsedu. Potom jsme šli ven hrát schovku a později jsme hráli na Četníky a zloděje spolu s Káňaty.

Plusové a mínusové body: Jirka P. - +3 ; Vojta P. - +6.5 ; Vojta P. - -2.5 ; Pepa Š. - +3.5 ; Pepa H. - +5 ; Pepa H. - -1 ; Ondra Ch. - +3 ; Ondra Ch. - -1 ; Petr Z. - +3 


10.10.

Přítomni: Petr Z., Vítek H., Josef Š., Ondra Ch., Jiří P., Vojtěch P., Josef H., František K., Martin J. (Marfy) 

Na začátku jsme se pomodlili (Mirek Macháč). Celou schůzku jsme hráli na Lamberku fotbal. Na konci se pomodlil Jiří Janýška z družiny Káňat.

Plusové a mínusové body: Josef H. - +3

 

17.10.

Přítomni: Petr Z., Josef Š., Jiří P., Vojtěch P., Tomáš S., Jakub Hl., Martin J. (Marfy)

Na začátku a konci jsem se pomodlil. Poté jsem četl z knížky Skaut přemýšlí o Kristu a šli jsme hrát florbal - nejprve vevnitř a poté venku. Káňata dnes neměla schůzku (Mirkovi nebylo dobře).

Plusové a mínusové body: Vojtěch P. - +6 ; Jiří P. - +2 ; Josef Š. - +4 ; Vojtěch P. - -1 ; Tomáš S. - +2 ; Tomáš S. - -3 

 

24.10.

Přítomni: Josef Š., Jiří P., Vojtěch P., Tomáš S., Matouš S., Josef H., Vítek H., Ondřej Ch., František K., Martin J. (Marfy) 

Na začátku jsme se pomodlili (Vítek H.), poté rozdělení funkcí, služeb a předsednictví. Na konci jsme se modlili společně (Mirek). Probírání témata (Vlčácké heslo, příkaz a zákon). Rozdání úkolů z cesty vody a zájemci si vzali vlčka na plnění. Druhá polovina schůzky proběhla venku - byli jsme spojení s Káňaty a hráli jsme fotbal.

Plusové a mínusové body: Vítek H. - +1 ; Vojtěch P. - +0,5 ; Jiří P. - +3 ; Josef H. - +2 ; Josef Š. - +2 ; Vítek H. - -5 ; Matouš S. - -1 ; Vojtěch P. - -1 ; Josef H. - -3 ; Ondřej Ch. - -1


31.10.

Přítomni: Josef Š., Jiří P., Vojtěch P., Tomáš S., Matouš S., Josef H., Vítek H., Ondřej Ch., Petr Z., František K., Martin J. (Marfy) 

Na začátku jsme se pomodlili (Jirka J.), na konci se pomodlil Péťa Glogar. Schůzka byla po celou dobu spojena, kvůli obsazené velké klubovně. Po modlitbě jsme šli ven a hráli volejbalovybíjenou Medvědi proti Káňatům. Zkoušení Jiřího Ptáčníka z historie (plnění vlčku Historik) a Josefa Hutyry z péče o domácí zvíře (plnění vlčka Chovatel). Medvědi hráli v průběhu zkoušení páku a to pod vedením Františka Kočnara.

Plusové a mínusové body: Vítek H. - +1 ; Vojtěch P. - -1 ; Vítek H. - -1 ; Josef H. - -2


Bodování říjen 2016:

Jméno

Docházka

Modrý život

Chování

Aktivita

Ostatní

Celkem

Pořadí

Vítek H.

1.5

0

1

0

0

2.5

8.

Jiří P.

2.5

0.5

4.5

0.5

0.2

8.2

1.

Josef H.

2.0

0

2.8

1

0

5.8

4.

Josef Š.

2.5

0

4.5

0

0.2

7.2

2.

Matouš S.

1.5

0

2

0

0

3.5

7.

Ondřej Ch.

2.0

0

3.3

0

0

5.3

5.

Petr Z.

2.0

0

4.5

0

0

6.5

3.

Tomáš S.

1.0

0

1.4

0

0

2.4

9.

Vojtěch P

2.5

0

2.3

1

0

4.8

6.7.11.

Přítomni: Jiří P., Vojtěch P., Tomáš S., Matouš S., Vítek H., Petr Z., Josef Š., František K., Martin J. (Marfy) 

Část schůzky jsme byli spojeni s Káňaty a hráli jsme venku hry. Dále jsme pak zkoušeli kluky z vlčků, zadávali si úkoly z cesty Vody. Nakonec jsme hráli hru Bang a židličkovanou.

Plusové a mínusové body: Jiří P. - +3 ; Vojtěch P. - +4,5 ; Matouš S. - +0,5 ; Vítek H. - +1 ; Josef Š. - +3


14.11.

Přítomni: Vojtěch P., Tomáš S., Matouš S., Vítek H., Petr Z., Ondřej Ch., František K., Martin J. (Marfy)

Celou schůzku jsme byli spojeni s Káňaty a to z důvodu velké neúčasti. Na začátku schůzky se pomodlil Vítek H. a na konci Matouš S. V průběhu schůzky jsme hráli venku na Četníky a zloděje a vevnitř Na Medvěda, židličkovanou a opičí dráhu.

Plusové a mínusové body: Ondřej Ch. - +2 ; Vojtěch P. - +5 ; Vítek H. - +2 ; Tomáš S. - +4 ; Matouš S. - +1 ; Petr Z. - +3 ; Vítek H. - -2


21.11.

Přítomni: Vojtěch P., Tomáš S., Matouš S., Vítek H., Petr Z., Ondřej Ch., Jiří P., Josef H., Josef Š., František K., Martin J. (Marfy)

Na začátku schůzky jsme se pomodlili s Káňaty a potom jsme šli společně ven. Venku jsme hráli fotbal. Potom jsme šli dovnitř a Pepík Hutyra měl přednášku o chování svého zvířátka a jak by se o domácí mazlíčky mělo starat. Vlčka splnil a vybral si dalšího. Dále jsme zadávali úkoly z Cesty Vody na příští týden. Předsedou schůzky byl Pepík Šustek, který přednášel klukům o významu a složení skautského a vlčáckého znaku. Předání přípravy na vlčácký slib Pepíku Šustkovi. Na konec jsme se pomodlili společně s Káňaty.

Plusové a mínusové body: Ondřej Ch. - +1 ; Vítek H. - +1 ; Petr Z. - +1 ; Josef Š. - +1 ; Vojtěch P. - +1 ; Vítek H. - -1 ; Ondřej Ch. - -1


28.11.

Přítomni: Josef H., Josef Š., Tomáš S., Matouš S., Vítek H., Petr Z., Ondřej Ch., František K., Martin J. (Marfy)

Schůzka byla zahájena společnou modlitbou Medvědů a Káňat. Modlitbu vedl Mirek a někteří kluci se připojili se svou vlastní prosbou. Po modlitbě jsme šli s Káňaty ven a hráli jsme společně na Četníky a zloděje a poté společně s 2. oddílem hru Smrtka. V druhé části schůzky jsme se rozdělili. Medvědi zůstali v klubovně. Zde jsme zkoušeli Josefa Š., Matouše S. a Tomáše S. z vlčáckých dovedností. Kluci si vybrali vlčky a úkoly z Cesty Vody na další schůzku. Předsedou schůzky byl Ondřej Ch. Na posledních 20 minut byli 4 kluci posláni za dveře. 2 z těchto 4 odešli za dveře dobrovolně, kde byli až do konce schůzky. Závěrečná modlitba se neuskutečnila.

Plusové a mínusové body: Josef Š. - +2 ; Josef H. - +1 ; Vítek H. - +2 ; Matouš S. - +4 ; Tomáš S. - +2 ; Josef H. - -1 ; Vítek H. - -1 - Ondřej Ch. - -1 ; Petr Z. - -1


Bodování listopad 2016:

Jméno

Docházka

Modrý život

Chování

Aktivita

Ostatní

Celkem

Pořadí

Vítek H.

2

0

3

0

0

5

6.

Jiří P.

1

0

4.5

0.5

0.2

6.2

4.

Josef H.

1

0

2

1

0

4

8.

Josef Š.

2

0

4.5

0.5

0.2

7.2

2.

Matouš S.

2

0

4.5

0.5

0.2

7.2

2.

Ondřej Ch.

1.5

0

2.7

0

0

4.2

7.

Petr Z.

2

0

3.5

0.5

0

6

5.

Tomáš S.

2

0

1.7

0

0.2

3.9

9.

Vojtěch P

1.5

0

4.5

1.5

0

7.5

1.


19.12.

Přítomni: Vojtěch P., Tomáš S., Matouš S., Vítek H., Ondřej Ch., Jiří P. Josef H., František K., Martin J. (Marfy)

Na začátku schůzky jsme se pomodlili. Potom jsme si zkontrolovali Modré životy (přinesl pouze Ondra Ch.). Potom jsme hráli Bang. Na schůzce chvíli dozoroval Honza G. Dále jsme šli do velké klubovny si předat vánoční dárečky (poděkovali jsme za ně). Nakonec jsme si spolu s Káňaty povídali, co budeme dělat o vánočních prázdninách. A společně jsme se pomodlili.

Plusové a mínusové body: Vítek H. - +1 ; Matouš S. - +1 ; Tomáš S. - +1 ; Ondřej Ch. - +1 ; Josef H. - +1 ; Petr Z. - +1 ; Josef H. - -1


 

9.1.

Přítomni: Vojtěch P., Tomáš S., Matouš S., Vítek H., Ondřej Ch., Josef Š. Josef H., František K., Martin J. (Marfy)

Nejdříve jsme se pomodlili dohromady s Káňaty. Poté jsme šli společně hrát na Četníky a zloděje a v 17 hod. jsme byli již v klubovně rozdělení. Přečetli jsme funkce a předsednictví. Dále jsme si povídali na téma Můj vztah k bližním a ke své zemi. Poté jsme hráli hru město, jméno, zvíře, věc (vyhrál Ondra Ch.). Na konec schůzky si Franta připravil spojovací hru, kde kluci poslepu se spojili v houfu a pak se měli rozmotat do tvaru kruhu.

Plusové a mínusové body: Matouš S. - +2 ; Vítek H. - +3 ; Ondřej Ch. - +5,5 ; Josef H. - +5 ; Josef Š. - +4,5 ; Vojtěch P. - +7 ; Tomáš S. - -1 ; Matouš S. - -2 ; Vítek H. - -2 ; Ondřej Ch. - -2 ; Josef H. - -3 ; Josef Š. - -1 ; Petr Z. - -1 ; Vojtěch P. - -1


16.1.

Přítomni: Tomáš S., Matouš S., Vítek H., Josef Š., Petr Z., František K, Martin J. (Marfy)

Na začátku jsme se společně pomodlili. Poté jsme šli společně s Káňaty hrát na Četníky a zloděje a Spojovačku. V klubovně jsme byli na chvíli rozdělení, kontrolovali Modré životy a zkoušeli jsme Matouše Sládečka z vlčáckého příkazu, zákona a hesla. Dále jsme hráli hru Tichá pošta a pak společně s Káňaty Elektřinu. Nakonec jsme si zaposilovali a společně se pomodlili.

Plusové a mínusové body: Matouš S. - +6 ; Petr Z. - +1 ; Vítek H. - +3 ; Tomáš S. - +3 ; Josef Š. +4


23.1.

Přítomni: Tomáš S., Vítek H., Jiří P., Vojtěch P., Petr Z., Petr G., Martin Š. ml., Petr K. ml., František K., Martin J. (Marfy)

Celá schůzka proběhla společně, protože Mirek M. měl třídní schůzky. Nejdříve jsme se pomodlili. Potom jsme šli hrát ven na Četníky a zloděje. Dále jsme venku hráli fotbal. Poté jsme společně šli do klubovny, kde se hrála hra Na medvěda. Současně jsem zkoušel Jirku P. z vlčka Historik. Na konci se pomodlil Péťa G.

Plusové a mínusové body: Petr Z. - +1 ; Tomáš S. - +3 ; Vítek H. - +1 ; Vojtěch P. - +4 ; Vítek H. - -1 ; Vojtěch P. - -1


30.1.

Přítomni: Josef H., Vítek H., Petr Z., Tomáš S., Ondřej Ch., František K., Martin J. (Marfy)

Na začátku jsme se společně pomodlili (Mirek). Po modlitbě jsme šli na skautskou zahradu hrát na Četníky a zloděje. Pak jsme šli na zamrzlé u Jičínku se klouzat a šli jsme kousek po proudu. Na konci schůzky proběhly volby. Šestníkem byl zvolen Josef H. a podšestníkem Petr Z.

Plusové a mínusové body: Tomáš S. - +1 ; Josef H. - +1 ; Petr Z. - +2 ; Vítek H. - -2 ; Ondřej Ch. - -1 ; Tomáš S. - -2 ; Josef H. - -3


Bodování prosinec 2016 a leden 2017:

Jméno

Docházka

Modrý život

Chování

Aktivita

Ostatní

Celkem

Pořadí

Vítek H.

2.5

0.5

3.25

0

0

6.25

2.

Jiří P.

0.5

0

2

0

0

2.5

9.

Josef H.

1.5

0

2

0

0

3.5

8.

Josef Š.

1

0.5

3.77

0

0

5.27

6.

Matouš S.

1.5

0

3.53

0.5

0

5.53

5.

Ondřej Ch.

1.5

0.5

3.08

0

0

5.08

7.

Petr Z.

2

0.5

3,6

0.5

0

6.6

3.

Tomáš S.

2.5

0.5

3.25

0.5

0

6.75

2.

Vojtěch P

1

0

3.64

1

0

5.64

4.


13.2.

Přítomni: Matouš S., Tomáš S., Petr Z., Ondra Ch., Jirka P., Vojta P., Tomáš K., Martin J. (Marfy)
Na začátku jsme se společně pomodlili (Mirek) . Pak jsme šli ven hrát na Četníky a zloděje, poté jsme hráli koulovačku a po ní šli do klubovny. Tam jsme se rozdělili a mluvili o tématu péče o duši a tělo. Kluci si také rozdělili vlčky. Na konci kluci hráli Na medvěda a uklízeli. Schůzku uzavřel modlitbou Mirek.
Prusové a mínusové body: Matouš S. - +4 ; Tomáš S. +4 ; Vojtěch P. - -1 ; Jiří P. - 1 ; Ondřej Ch. - -1 ; Jiří P. - +1


20.2.
Přítomni: Matouš S., Tomáš S., Ondřej Ch., Josef H., Vítek H., Josef Š., František K., Martin J (Marfy)
Na začátku jsme se pomodlili (Mirek). Poté jsme šli ven a hráli na Četníky a zloděje. Dále jsme vevnitř hráli Židličkovanou, Na medvěda a Slovní fotbal. Někteří kluci si zvolili vlčky, které si budou plnit.
Plusové a mínusové body: Vítek H. - +1 ; Josef Š. - +4 ; Josef H. - +2 ; Ondřej Ch. - +1 ; Matouš S. - -1 ; Vítek H. - -1 ; Ondřej Ch. - -1


27.2.

Přítomni: Vojtěch P., Tomáš S., Matouš S., Vítek H., Petr Z., Josef H., Ondřej Ch.

Na konci i na začátku se pomodlili (Mirek). Poté jsme šli společně s Káňaty ven a hráli jsme fotbal, Spojovačku, Hrobař, Vítečkovu vybíjenou a Epidemii. Potom jsme se rozdělili a kluci dělali kliky, protože nesplnili Modrý život a já jsem kluky zkoušel z vlčků a na vlčácký slib.

Plusové a mínusové body: Josef H. - +2 ; Petr Z. - +1 ; Vojtěch P. - +2 ; Vítek H. - -2

 

Bodování únor 2017:

Jméno

Docházka

Modrý život

Chování

Aktivita

Ostatní

Celkem

Pořadí

Vítek H.

1

0

-0.66

0

0

0.33

9.

Jiří P.

0.5

0

0

0

0

0.5

8.

Josef H.

1

0

4.5

1

0

6.5

1.

Josef Š.

0.5

0

4.5

0

0

5

5.

Matouš S.

1.5

0

3.5

0.5

0.2

5.7

2.

Ondřej Ch.

1.5

0.5

-0.5

0

0.2

1.7

7.

Petr Z.

1

0

4.5

0

0.2

5.7

2.

Tomáš S.

1.5

0

3.5

0.5

0.2

5.7

2.

Vojtěch P

1

0

3

0.5

0

4.5

6.


6.3.

Přítomni: Matouš S., Tomáš S., Vítek H., Ondřej Ch., Petr Z., Josef Š., Vojtěch P., František K., Martin J. (Marfy)

Na začátku jsme se společně pomdodlili (Mirek). Poté jsme se rozdělili a přečetli bodování. Kluci dělali kondiční soutěž (10 koleček kolem hřiště). Poté jsem zkoušel Matouše S. a Josefa Š. z vlčáckého slibu, ostatní při tom hráli na Četníky a zloděje. Po zkoušení jsme se přesunuli do klubovny, kde jsme hráli logické hry se sirkami a učili se téma Orientace. Schůzku uzavřel modlitbou Jan Glogar.

Plusové a mínusové body: Josef Š. - +1,5 ; Matouš S. - +5 ; Tomáš S. - +4 ; Vítek H. - +6 ; Ondřej Ch. - +3 ; Petr Z. - +7 ; Vojtěch P. - +3 ; Tomáš S. - -1 ; Vítek H. - -1 ; Ondřej Ch. - -1 

 

13.3.

Přítomni: Matouš S., Josef Š., Vítek H., Ondřej Ch., Jiří P., Vojtěch P., Petr Z., František K., Martin J. (Marfy)

Nejdříve jsme se společně pomodlili (Mirek). Pak jsme šli společně ven a tam jsme závodili ve třech smíšených skupinách (kačenky, žabáci,...) a hráli jsme Spojovačku. Po hrách jsme šli do klubovny, kde jsme se rozdělili. Zkoušel jsem Josefa Š., a Matouše S. z témat k vlčáckému slibu. Kluci mezi tím zkoušeli vázat uzly. Na konci jsme dělali soutěž v poznávání hub a rostlin. Schůzku jsme společně uzavřeli modlitbou, kterou vedl Mirek.

Plusové a mínusové body: Vítek H. - +5,5 ; Ondřej Ch. - +5,5 ; Petr Z. - +1 ; Josef Š. - +3,5 ; Vojtěch P. - +9,5 ; Jiří P. - +7,5 ; Vítek H. - -13 ; Matouš S. - -4 ; Ondřej Ch. - -0,5 ; Petr Z. - -1 ; Jiří P. - -2


20.3.

Přítomni: Vojtěch P., Matouš S., Tomáš S., Jiří P., Josef Š., Josef H., Ondřej Ch., Vítek H., Petr Z.

Schůzku začal společnou modlitbou Mirek. Poté jsme šli všichni ven a hráli jsme na Četníky a zloděje a Spojovačku. V půlce schůzky jsme se rozdělili a Medvědi šli do klubovny. V klubovně jsme zkoušeli vlčky. Tomáš S. a Josef Š. byli zkoušeni z přípravy na vlčácký slib. Zatím, co kluci byli zkoušeni, jsme hráli slovní fotbal a Město, jméno, zvíře, věc. Na konci jsme se učili rostliny.

Plusové a mínusové body: Vítek H. vyhrál, zápisník byl ztracen


27.3.

Přítomni: Ondřej Ch., Vítek H., Tomáš S., Matouš S., Josef Š., Jiří P., Vojtěch P., Petr Z., Martin J. (Marfy)

Na začátku a na konci  jsme se pomdlili (Mirek). Celou schůzku jsme hráli fotbal.

Plusové a mínusové body: Josef Š. - +2 ; Tomáš S. - +1 ; Matouš S. - +1 ; Jiří P. - +2 ; Vítek H. - -1 ; Ondřej Ch. - -1

 

Jméno

Docházka

Modrý život

Chování

Aktivita

Ostatní

Celkem

Pořadí

Vítek H.

2

0

-1.2

0.5

0

1.3

9.

Jiří P.

1.5

0

4.5

0.5

0

6.5

3.

Josef H.

0.5

0

1

0

0

1.5

8.

Josef Š.

2

0.5

4.5

0.5

0

7.5

1.

Matouš S.

2

0.5

1.34

0

0

3.84

7.

Ondřej Ch.

2

0

2.83

0

0

4.83

6.

Petr Z.

2

0

3.5

0.5

0

6

4.

Tomáš S.

1.5

0.5

3.2

0

0

5.2

5.

Vojtěch P

2

0

4.5

0.5

0

7

2.

 

3.4.

Přítomni: Ondřej Ch., Matouš S., Tomáš S., Vítek H., Josef Š., Jiří P., Vojtěch P., Petr Z., František K., Martin J. (Marfy)

Nejdříve jsme se pomodlili (Mirek). Poté jsme šli ven společně hrát fotbal a vybíjenou. Poté jsme šli do klubovny a diskutovali jsme na téma Záškoláctví. Na konci jsme dělali poznáváčku zvířat a rostlin.

Plusové s mínusové body: Jiří P. - +3 ; Vojtěch P. - +1,5 ; Vítek H. - +2 ; Ondřej Ch. - +6 ; Josef Š. - +4 ; Jiří P. - -1 ; Vojtěch P. - -1 ; Vítek H. - -2,5 

 

10.4.

Přítomni: Matouš S., Tomáš S., Josef Š., Ondřej Ch., Josef H., Petr Z., Vítek H., Vojtěch P., Jiří P., Tomáš K., Martin J. (Marfy)

Na začátku jsme se pomodlili (Mirek). Poté jsme šli šplhat na čas po horolezecké stěně a venku jsme hráli fotbal na 4 týmy.

Plusové a mínusové body: Vítek H. - +3 ; Matouš S. - +2 ; Ondřej Ch. - +2 ; Vojtěch P. - +3

 

24.4.

Přítomni: Vítek H., Tomáš S., Matouš S., Vojtěch P., Petr Z., Jiří P., Josef Š.

Na začátku a na konci schůzky jsme se pomodlili (Mirek). Většinu schůzky jsme byli venku. Na Lamberku jsme zkoušeli bramborové dělo. Poté jsme společně hráli fotbal a učili se o sv. Jiří. Franta také přečetl bodování.

Plusové a mínusové body: Jiří P. - +1 ; Vítek H. - -1

 

15.5.

Přítomni: Josef Š., Vítek H., Matouš S., Tomáš S., Jiří P., Vojtěch P., Petr Z., František K., Martin J. (Marfy) 

Schůzku jsme zahájili modlitbou (Jiřík J.), společně jsme šli hrát na Četníky a zloděje a fotbal. Poté jsme se rozdělili a proběhlo vyhodnocení měsíce dubna a poznávačlánek zvířat. Na konci se pomodlil Martin Š.

Plusové a mínusové body: Vítek H. - +4 ; Tomáš S. - +1.5 ; Matouš S. - +1 ; Jiří P. - +8 ; Vojtěch P. - +6.5 ; Petr Z. - +2.5 ; Josef Š. - +2.5

 

22.5.

Přítomni: Petr Z., Vojtěch P., Vítek H., Matouš S., Tomáš S., František K.

Program: Kluci byli celou dobu společně venku.

 

29.5.

Přítomni: Vítek H., Josef H., Ondřej Ch., Matouš S., Tomáš S., Petr Z., František K., Martin J. (Marfy)

Na začátku i na konci se pomodlil Mirek. Společně jsme šli ven a hráli jsme Rohovou honičku, fotbal a volejbalovybíjenou. V závěru schůzky jsem zkoušel Tomáše S. na vlčácký slib, zatímco kluci měli poznávačku na zvířata.

Plusové a mínusové body: Vítek H. - +4 ; Tomáš S. - +1 ; Ondřeň Ch. - +3 ; Josef H. - +3 ; Petr Z. - +1 ; Matouš S. - +1 

 

Jméno

Docházka

Modrý život

Chování

Aktivita

Ostatní

Celkem

Pořadí

Vítek H.

1.5

0

4.5

0.5

0

6.5

1.

Jiří P.

0.5

0

4.5

0.5

0

5.5

5.

Josef H.

0.5

0

4.5

0

0

5

6.

Josef Š.

0.5

0

4.5

0

0

5

6.

Matouš S.

1.5

0

4.5

0

0

6

2.

Ondřej Ch.

0.5

0

4.5

0

0

5

6.

Petr Z.

1.5

0

4.5

0

0

6

2.

Tomáš S.

1.5

0

4.5

0

0

6

2.

Vojtěch P

1

0

4.5

0

0

5.5

5.

 

5.6.

Přítomni: Ondřej Ch., Josef H., František K., Martin J. (Marfy)

Na začátku se pomodlil Ondra Ch. Celou schůzku jsme byli spojení a hráli jsme fotbal.

 

12.6.

Přítomni: Vítek H., Matouš S., Tomáš S., Petr Z.

Schůzku začal modlitbou a ukončil Mirek M., potom jsme šli společně ven a hráli jsme vybíjenou a schovku. Ve druhé části schůzky jsme se rozdělili a četli si kroniku, zároveň jsem zkoušel Matouše S. a Tomáše S.

Plusové a mínusové body: Matouš S. - +1.5 ; Tomáš S. - +2.5 ; Petr Z. - +1 ; Vítek H. - +1.5 ; Matouš S. - -2 ; Tomáš S. - -1 ; Vítek H. - -1

 

19.6.

Přítomni: Josef H., Josef Š., Ondřej Ch., Petr Z., Vítek H., Tomáš S., Matouš S., Martin J. (Marfy), František K.

Na začátku i na konci schůzky se pomodlil Mirek Macháč. Společně kluci šli ven a hráli fotbal, dále se učili první pomoc, zatímco já jsem zkoušel Matouše a Tomáše Sládečkovy na vlčácký slib.

Plusové a mínusové body: záznamy o nich nebyly nalezeny


26.6.

Přítomni: Josef H., Ondřej Ch., Petr Z., Vítek H., Matouš S., Tomáš S., Martin J. (Marfy), František K.  

Nejdříve jsme se pomodlili (Mirek). Kluci šli s Káňaty ven a hráli Rohovou vybíjenou a fotbal. Já jsem přitom zkoušel Matouše S. z přípravy na vlčácký slib. Na konci schůzky proběhlo vyhodnocení roku a předání odměn. Schůzku modlitbou uzavřel Mirek.

Plusové a mínusové body: Vítek H. - -1 ; Josef H. - +4 ; Vítek H. - +1


Jméno

Docházka

Modrý život

Chování

Aktivita

Ostatní

Celkem

Pořadí

Vítek H.

1

0

2.67

0.5

0

4.17

5.

Jiří P.

0

0

0

0

0

0

8.

Josef H.

0.5

0.5

4.5

0

0

5.5

1.

Josef Š.

0.5

0

2

0

0

2.5

7.

Matouš S.

1

0

1,75

0

0

2.75

6.

Ondřej Ch.

1

0

4.5

0

0

5.5

1.

Petr Z.

1

0

4.5

0

0

5.5

1.

Tomáš S.

1

0.5

2.75

0.5

0

4.75

4.

Vojtěch P

0

0

0

0

0

0

8.


Celoroční souhrn bodování:

Bodování 2016/2017
  Září Říjen Listopad Prosinec + Leden Únor Březen Duben Květen Červen Celkem Průměr Umístění
Vítek H. 3,5 2,5 5 6,25 0,33 1,3 6,4 6,5 4,17 35,95 3,99 8.
Jiří P. 1 8,2 6,2 2,5 0,5 6,5 6 5,5 0 36,4 4,04 7.
Josef H. 0 5,8 4 3,5 6,5 1,5 1,5 5 5,5 33,3 3,7 9.
Josef Š. 5,9 7,2 7,2 5,27 5 7,5 6 5 2,5 51,57 5,73 1.
Matouš S. 0 3,5 7,2 5,53 5,7 3,84 7 6 2,75 41,52 5,19 3.
Ondřej Ch. 0,5 5,3 4,2 5,08 1,7 4,83 7 5 5,5 39,11 4,35 6.
Petr Z. 5,5 6,5 6 6,6 5,7 6 2,5 6 5,5 50,3 5,59 2.
Tomáš S. 0 2,4 3,9 6,75 5,7 5,2 3,5 6 4,75 38,2 4,78 5.
Vojtěch P 0.5 4,8 7,5 5,64 4,5 7 5,2 5,5 0 40,14 5,02 4.Docházka:

Účast na schůzkách
Jméno Počet účastí Procentuální účast
Jiří P. 18 54,55
Josef H. 16 48,48
Josef Š. 22 66,67
Ondřej Ch. 22 66,67
Petr Z. 28 84,85
Vítek H. 28 84,85
Vojtěch P. 23 69,70
Tomáš S. 25 75,76
Matouš S. 23 69,70


Akce dokumentů