Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Oddíly / Troops / 3. oddíl Nový Jičín / 3rd WOSM and WAGGGS troop / Medvědi / Bear's patrol / Skautský rok 2016/2017 / Scout year 2016/2017 / Volby 2016/2017 - 1. pololetí / Elections 2016/2017 - 1st term

Volby 2016/2017 - 1. pololetí / Elections 2016/2017 - 1st term

Přehled voleb šestníka a podšestníka. / Results of sixes leader and assistant sixes leader elections.

Přehled voleb šestníka a podšestníka. / Results of sixes leader and assistant sixes leader elections.

Rozhodl jsem se, že vyhlásím volby šestníka a podšestníka.

Volby č. 1 pro volební období s č. 20167/1 se uskutečnily na družinové schůzce 19.9. 2016.

Kdo získal kolik hlasů je možné vidět v tabulce a grafu níže.


Zvolený šestník: Josef Šustek

Zvolený podšestník: Vojtěch Ptáčník

 

 

I decided that I declare elections of sixes leader and assistant sixes leader.

Elections no. 1 for a term of no. 20167/1 took place at the meeting 19.9. 2016.

You can see below how much votes each candidate received.

volby.png

 volby2.png


Akce dokumentů