Osobní nástroje

Úvod / Introduction

Úvod ke stránkám družiny Medvědů. / Introduction to Bear's patrol sites.

Vítejte na stránkách družiny Medvědů.

Jmenuji se Martin Jašek a jsem jedním ze správců stránek pagodanj.cz, rádcem (vedoucím) družiny Medvědů a rádcem 3. oddílu ve skautském středisku Pagoda v Novém Jičíně. Pokud byste mě chtěli kontaktovat nebo se na něco zeptat, tak mne také můžete najít na Facebooku a nebo na e-mailu martin.jasek@gnj.cz. Velmi rád vám odpovím.

V těchto letech studuji na místním gymnáziu. V roce 2003 jsem byl na svém prvním táboře, poté jsem se stal členem 3. dívčího a chlapeckého oddílu. Dalších několik let poté jsem byl členem družinky Vlků, která v průběhu let mnohokrát změnila své členy a název. Také jsme se kvůli velkému počtu členů několikrát rozdělili na dvě družinky. Nakonec jsme, poté, co nás opustil náš výborný rádce Jirka G. zbyli jen tři. Dnes vedeme tři chlapecké družinky.

Svou cestu za rádcováním jsem začal ve školním roce 2012/2013, kdy jsem pomáhal Ondrovi G. vést družinku Orlíků a díky tomu jsem se učil, jak se vede družinka. Rok poté 2013/2014, když jsem na táboře složil svůj skautský slib, jsem byl přidělen k nově vytvořené družince, která si později zvolila název Medvědi. Od školního roku 2014/2015 se stal mým podrádcem Miroslav M., který se scházel se skauty z našeho oddílu již mnoho let předtím, ale ještě se nezačlenil do chodu oddílu.

Tyto stránky, mohou sloužit jako inspirační zdroj pro nové, začínající rádce, kteří neví jak vést družinku. Styl mého vedení dětí je dle mého názoru poměrně originální, jelikož jsem se s ním u ostatních družinek nesetkal a na těchto stránkách se vám jej pokusím objasnit a ukázat.

Družina se rozpadla v červnu roku 2021.

 

 

Welcome to the Bear's patrol sites.

My name is Martin Jasek. I'm one of the couple of administrators of pagodanj.cz web sites, counselor chief of Bear's patrol and troop counselor of the third troop in Pagoda unit Novy Jicin. If you would like to contact me or ask some questions. I am active on e-mail: martin.jasek@gnj.cz or Facebook. I am happy to answer you every question.

I'm currently studying at Secondary Grammar School in Novy Jicin. I was at my first camp in 2003. Then I became a member of the girls' and boys' third troop. I was a member of the Wolves patrol another few years later. Which repeatedly changed its members and name of patrol. We have been splitted to two patrols for one year term. In the year of 2010 when our great and careful leader left us, we were only three in the patrol. Nowadays we are patrol leaders of: Bears, Falcons and Eagles. 

I have began my way to patrolling since 2012/2013. In this period i was helping to lead Ondra's G. Eagles patrol. I'm experienced today thanks to this practising year. I was joined to new-no named patrol after  my scout promise in the Summer camp 2013. Our name is Bears patrol today. Year after (2014) was joined Miroslav M. as assistant patrol leader. Miroslav was meeting with scouts from our troop, many years before. But he wasn't member of the troop as now.

These sites can help as a source of inspiration for a new beginning non experienced patrol leaders who don't know how to lead a patrol. I think that my leading style is comparatively original, because I haven't seen this kind anywhere.

Bear's patrol splited in June 2021.

Akce dokumentů