Osobní nástroje

Zápisy ze schůzek a měsíční bodování 2018/2019

 


Zápisy z družinových schůzek - 2018 / 2019


19.9.

Přítomnost: Matouš S., Tomáš S., Vít H., Petr Z., Josef Š.

Program: Na začátku jsme se pomodlili (Mirek) a celou schůzku jsme měli společně. Nejdříve jsme hledali lístečky na zahradě a poté jsme hráli Na četníky a zloděje. Poslední hrou byl Rukofotbal a přivítali jsme v našich družinkách nové podrádce. Na závěr schůzky se pomodlil Mirek.

Plusové a mínusové body: Petr Z. - +2b. ; Josef Š. - +1b. ; Vít H. - +2b.

 

26.9.

Přítomnost: Matouš S., Tomáš S., Vít H., Petr Z.

Program: Schůzku zahájil i ukončil modlitbou Mirek a první část schůzky jsme byli společně s Káňaty venku, kde jsme hráli fotbal a Spojovačku. Druhou část schůzky jsme byli v klubovně sami a učili jsme se obvazovací techniku hlavy. Kluci dostali nápad a tak jsme udělali pro Káňata simulaci první pomoci - Vítek předstíral úraz hlavy po zásahu halapartnou. Po úspěšné záchranné akci jsme se s Káňaty pustili do prohlížení lékárničky a mluvili jsme o tom, co má v lékárničce být, jak a na co se to má používat.

Plusové a mínusové body: Vít H. - -1b. ; Petr Z. - +2b. ; Vít H. - +2b.

 

3.10.

Přítomnost: Tomáš S., Matouš S., Josef H., Ondřej Ch., Vít H.

Program: Nejdříve jsme se pomodlili (Vít H.) a poté jsme šli ven, kde jsme hráli Rukofotbal a fotbal. Na této schůzce nám poprvé pomáhal s programem Kuba H. Po fotbalu jsme šli do klubovny. Kuba měl připravené povídání na téma ohňů, vaření a poté jsem chvíli mluvil o hospodaření. Konec schůzky jsme věnovali obvazovací technice Hippokratova čepice, kterou jsem opět předvedl na jednom z kluků. Schůzku uzavřel modlitbou Tomáš S.

Plusové a mínusové body: Josef H. - +5b. ; Ondřej Ch. - +11b. ; Vít H. - +4b. ; Tomáš S. - +9b.


10.10.

Přítomnost: Tomáš S., Matouš S., Josef H., Ondřej Ch, Petr Z., Vít H.

Program: Na začátku schůzky se pomodlil Kuba H a poté jsme šli ven, kde jsme hráli fotbal a Na četníky a zloděje. Druhou část schůzky jsme strávili v klubovně, kde si Pepa H. a Tomáš S. vyzkoušeli uvážit Hippokratovu čepici. Schůzky jsme nestihli uzavřít modlitbou, protože kluci spěchali domů.

Plusové a mínusové body: Josef H. - +3b. ; Petr Z. - +1b. ; Ondřej Ch. - +6b. ; Vít H. - +2b. ; Matouš S. - +2b. ; Tomáš S. - +5b. ; Josef H. - -1b. ; Ondřej Ch. - -1b. ; Vít H. - -1b.


17.10.

Přítomnost: Matouš S., Tomáš S., Josef H., Josef Š., Petr Z., Ondřej Ch., Vít H.

Program: Celou schůzku byli kluci spojení s Káňaty, nebyl jsem na schůzce, protože jsem byl nemocný.

Plusové a mínusové body: Nebyly uděleny


24.10.

Schůzka zrušena, kvůli nemoci .


31.10.

Přítomnost: Tomáš S., Matouš S., Petr Z., Josef Š., Vít H.

Program: Schůzku zahájil modlitbou Mirek a šli jsme společně s Káňaty hrát Schovku a následovaly hry Zvedací honička, (dva honí a ostatní utíkají, jakmile ten, kdo honí, někoho chytne, zvedne ho na 5s do vzduchu a po položení se stává honícím i on) a Yetti (dva se schovali a ostatní je měli najít). Druhou část schůzky jsme byli rozdělení a učili jsme se První pomoc - jak přistupovat k člověku v bezvědomí. Dále dělal Vítek na Tomášovi Hippokratovu čepici.

Plusové a mínusové body: Josef Š. - +2b. ; Vít H. - +1b. ; Matouš S. - +2b. ; Tomáš S. - +3b. ; Petr Z. - +1b.


Bodování za září a říjen 2018:

Jméno

Docházka

Chování

Aktivita

Celkem

Pořadí

Vít H.

3

3.64

0.5

7.14

4.

Tomáš S.

3

4.5

1

8.5

1.

Josef H.

1.5

3.75

0

5.25

7.

Josef Š.

1.5

4.5

0

6

6.

Ondřej Ch.

1.5

3.88

1

6.38

5.

Petr Z.

2

4.5

1

7.5

3.

Matouš S.

3

4.5

0

7.5

3.


7.11.

Přítomnost: Tomáš S., Matouš S., Josef Š., Vít H.

Program: Schůzku zahájil i ukončil modlitbou Mirek. Kluci nejprve bylo společně venku, kde hráli Fotbal a hledali poklad (bonbóny). Poté jsme šli všichni dovnitř a tam jsme ve skupinkách luštili šifry (každá skupinka připravila pro druhou skupinku nějakou šifru a tu měla vyluštit). Na závěr schůzky jsme hráli hru Na medvěda a povídali jsme si o modlitbě. 

Plusové a mínusové body: Nebyly uděleny.

 

14.11.

Přítomnost: Matouš S., Tomáš S., Vít H., Josef Š.

Program: Na začátku i na konci se pomodlil Mirek. Vítek vymyslel hru zvanou Tlačenka, (kluci se rozdělili na dvě družstva - honiči a utíkači - utíkači se rozprchli po zahradě a byli honěni honiči, ti je měli chytit a odvléct do vězení, zde byli utíkači silou drženi a měli uprchnout pryč) kterou jsme hráli společně s Káňaty. Poté jsme se rozdělili a šli do klubovny, kde jsme hráli hru Foukanou (kluci foukali míček proti sobě a měli jej shodit fouknutím přes soupeřovu hranu stolu a dát mu tak gól). Na tuto hru kluci navázali Stolním tenisem (jako rakety jim sloužily poklice od hrnců) a další hrou bylo trefování se míčkem do vzdáleného hrnce. Matouš a Pepa si vyzkoušeli vázat Hippokratovu čepici. Závěrečnou hrou byla Schovka venku s Káňaty.

Plusové a mínusové body: Tomáš S. - +4b. ; Matouš S. - +2b. ; Josef Š. - +5b. ; Vít H. - -1b.

 

21.11.

Přítomnost: Vít H., Josef Š., Matouš S., Petr Z.

Program: Schůzku zahájil i ukončil modlitbou Vít H. Začali jsme venku a tam jsme hráli Schovku. Po této hře jsme šli dovnitř, kde jsme hráli Stolovou honičku. Kuba S. si připravil povídání a praktickou ukázku resuscitace. Petr Z. si na Josefovi Š. vyzkoušel Hippokratovu čepici a povídali jsme si o stabilizované poloze a zkoušeli jsme si ji ve dvojicích. Konec schůzky jsme věnovali krvácení.

Plusové a mínusové body: Josef Š. - +2b. ; Vít H. - -1b. ; Petr Z. - +2b. ; Matouš S. - -1b. ; Vít. H. - +0.5b. ; Matouš S. - +3b.

 

28.11.

Přítomnost: Tomáš S., Matouš S., Vít H.

Program: Nejdříve jsme se pomodlili a kvůli nízkému počtu jsme celou schůzku byli spojení s Káňaty. Kluci vyráběli deskové hry a vytvářeli lušťovky. Na konci schůzky jsme si hry společně zahráli a schůzku ukončil modlitbou Mirek. 

Plusové a mínusové body: Nebyly uděleny.

 

12.12.

Přítomnost: Tomáš S., Josef Š., Petr Z., Matouš S., Ondřej Ch.

Program: Celá schůzka byla spojená, protože Mirek se nemohl zúčastnit. Modlitbu měl na začátku Jiří J. a po ní jsme se vrhli na úklid střediska. Ten jsme dokončili asi v 17:20 a tak jsme šli ven, kde jsme hráli Na světlušku, Na Yettiho a poslední hrou byly rychlostní závody třech družstev. Schůzku uzavřel modlitbou Petr G.

Plusové a mínusové body: Ondřej Ch. - +5b. ; Tomáš S. - +3b. ; Josef Š. - +3.5b. ; Petr Z. - +1b. ; Matouš S. - +1b. ; Tomáš S. - -1b. ; Ondřej Ch. - -1b.

 

19.12.

Přítomnost: Josef Š., Petr Z., Matouš S., Vít H., Tomáš S., Josef H.

Program: Na začátku a na konci se pomodlil Vítek. Kluci si rozdali vánoční dárečky a předal jsem jim ceny za celoroční bodování minulý rok, které jsem zapomněl předat loni (dostali je čtyři ze sedmi). Mirek objednal pro nás všechny pizzu a potom jsme společně hráli deskové hry. Závěr schůzky jsme věnovali hře Bang!.

Plusové a mínusové body: Petr Z. - +1b. ; Vít H. - +2b. ; Tomáš S. - +2b. ; Matouš S. - +1b. 

 

Bodování za listopad a prosinec 2018:

Jméno

Docházka

Chování

Aktivita

Celkem

Pořadí

Vít H.

2.5

2,4

0.5

5.4

5.

Tomáš S.

2.5

3.78

0.5

6.78

3.

Josef H.

0.5

2

0

2.5

7.

Josef Š.

2.5

4.5

0.5

7.5

1.

Ondřej Ch.

0.5

3.6

0.5

4.6

6.

Petr Z.

1.5

4.5

0

6

4.

Matouš S.

3

3.72

0.5

7.22

2.

 

9.1.

Přítomnost: Petr Z., Josef Š., Tomáš S., Matouš S.

Program: Na začátku i na konci schůzky se pomodlil Tomáš S. Úvod schůzky jsme věnovali rétorice - kluci mluvili o tom, jak prožívali Vánoce. Po této činnosti jsme šli ven, kde kluci rozdělení do dvou skupin vytvářeli ve sněhu vyšlapané obrazce a soutěžili tak o nejkrásnější. Oby obrazce se povedly. Při odchodu z hřiště jsme udělali bitvu v koulované, kterou vyhrál Josef Š. a Petr Z. Konec schůzky jsme věnovali tématu Zlomeniny.

Plusové a mínusové body: Josef Š. - +8b. ; Tomáš S. - +4b. ; Matouš S. - +8b. ; Petr Z. - +8b.

 

16.1.

Přítomnost: Tomáš S., Matouš S., Petr Z., Josef Š.

Program: Celá schůzka byla spojená a to z důvodu Marfyho nepřítomnosti. Na začátku i na konci se kluci pomodlili, společně si povídali a vyprávěli si vtipy. Další část schůzky šli na hřistě na sídlišti, kde hráli hry (házená s čepkou).

Plusové a mínusové body: Nebyly uděleny

 

23.1.

Přítomnost: Josef Š., Vít H., Matouš S., Tomáš S.

Program: Nejdříve jsme společně venku hráli týmovou bojovou hru o vlajky. Druhá část byla věnována deskovým hrám (šachy, Carcassone, Doodle). Celá schůzka byla opět spojená.

Plusové a mínusové body: Vít H. - +3b. ; Josef Š. - +2b. ; Tomáš S. - +1b.

 

 

30.1.

Přítomnost: Matouš S., Tomáš S., Vít H., Josef Š.

Program: Na začátku i na konci jsem se pomodlil. Schůzka byla na začátku a na konci spojená. Nejdříve jsme hráli Židličkovanou (sedání na židle podle hudby), poté jsme se rozdělili a Kuba S. si připravil hru na zapamatování 15ti věcí. Na závěr schůzky si Jirka G. připravil hru, kterou si šli kluci společně zahrát ven. 

Plusové a mínusové body: Matouš S. - +2 b. ; Tomáš S. - +8 b. ; Vít H. - +1 b. ; Josef Š. - +7 b. 

 

6.2.

Přítomnost: Tomáš S., Vít H., Josef Š., Matouš S., Ondřej Ch.

Program: Schůzku zahájil modlitbou Petr G. Celé naše setkání muselo být spojené, protože Mirek byl nemocný. Celou dobu jsme byli venku. Nejprve jsme dělali soutěž o nejvyššího sněhuláka a druhou polovinu schůzky jsme bobovali a sáňkováli na svahu u Kalače. David z družiny Káňat se na začátku pozvracel, takže byl odvezen tatínkem domů. Schůzku uzavřel modlitbou Vít H.

Plusové a mínusové body: Tomáš S. - +1 b. ; Vít H. - -1 b. ; Josef Š. - -1 b. ; Ondřej Ch. - +1 b. ; Matouš S. - -1 b. Tomáš S. - -1 b.

 

13.2.

Přítomnost: Matouš S., Tomáš S., Petr Z., Vít H.

Program: Nejdříve jsme se pomodlili (Tomáš) a na další část schůzky jsme šli ven, kde jsme dělali soutěže jako přeskakování lavičky a držení kamene s napřímenýma rukama  jako posilování, házení do terče (starého stolu) kameny a cihlami. Schůzku uzavřel modlitbou Mirek.

Plusové a mínusové body: Matouš S. - +7 b. ; Tomáš S. - +6.5 b. ; Petr Z. - +3.5 b. ; Vít H. - +5 b. ; Matouš S. - +1 b. ; Vít H. - -2 b.

 

20.2.

Přítomnost: Josef Š., Matouš S., Tomáš S., Ondřej Ch., Vít H., Petr Z.

Program: Ze začátku schůzky se pomodlil Vítek. Velkou část schůzky jsme byli venku. Šli jsme nejdřív hledat Káňata, ta ale byla na Skalkách. Po cestě jsme dělali soutěž na hledání SPZ aut, až jsme došli na náměstí, kde jsme dělali soutěže o nejrychlejší nalezení nějaké ulice, určení magnetického kurzu a odhadování vzdáleností a výšek. Na závěr schůzky jsme se přesunuli do klubovny, kde jsme posilovali a soutěžili o nejlepší fotografii. Modlitbou Mirek schůzku ukončil. 

Plusové a mínusové body: Josef Š. - +6 b. ; Matouš S. - +4.5 b. ; Tomáš S. - +7 b. ; Ondřej Ch. - +6 b. ; Vít H. - +1 b. ; Petr Z. - +3 b. ; Matouš S. - -1 b. ; Ondřej Ch. - -1 b.

 

Bodování za leden a únor 2019:

Jméno

Docházka

Chování

Aktivita

Celkem

Pořadí

Vít H.

2.5

3.28

0.5

6.28

5.

Tomáš S.

3

3.93

1.5

8.43

1.

Josef H.

0

0

0

0

7.

Josef Š.

2.5

3.91

0.5

6.91

3.

Ondřej Ch.

1

3.71

0.5

5.21

6.

Petr Z.

1.5

4.5

0.5

6.5

5.

Matouš S.

3

3.73

0.5

7.23

2.

 

 

 

 

 

 

 

13.3.

Přítomnost: Tomáš S., Matouš S., Josef Š.

Program: Na začátku schůzky jsme šli hledat Káňata, ale nenašli jsme je. Po cestě jsme hráli hru na SPZ. Většinu schůzky jsme hráli ve velké klubovně florbal jeden proti jednomu. Závěr schůzky jsme věnovali učení o zdravovědě (popáleniny, omrzliny, šok, bolest hlavy, průjem, zásah elektrickým proudem, tříska) a hráli jsme dámu. Přišel nás navštívit vůdce oddílu. Schůzku jsme uzavřeli společně s Káňaty. 

Plusové a mínusové body: Tomáš S. - +3.5 b. ; Matouš S. - +1 b. ; Josef Š. - +3.5 b. ; Matouš S. - -2 b. ; Tomáš S. - -1b


20.3.

Přítomnost: Matouš S., Tomáš S., Josef Š., Vít H., Petr Z.

Program: První část schůzky hráli kluci fotbal a na závěr si zahráli vybíjenou. Celý program byl společný s Káňaty. Na závěr se pomodlil Mirek.

Plusové a mínusové body: Matouš S. - +1 b. ; Tomáš S. - +2 b. ; Vít H. - +3 b. ; Josef Š. - -1 b. ; Petr Z. - +2 b. ; Tomáš S. - -1 b. ; Josef Š. - +1 b. ; Vít H. - -1 b.


27.3.

Přítomnost: Tomáš S., Matouš S., Vít H.

Program: Schůzka začala i skončila bez modlitby a celá byla s Káňaty. Všichni jsme šli k Hückelovým vilám a tam jsme dělali soutěže (běh do kopce ve dvojicích, skákání po jedné noze, skok daleký, lození na strom).

Plusové a mínusové body: nebyly uděleny


3.4.

Přítomnost: Josef Š., Ondřej Ch., Matouš S., Vít H., Tomáš S., Petr Z.

Program: Na začátku schůzky jsem se pomodlil. S Medvědy jsme šli ven, kde jsme se přetahovali s Káňaty o lano. Další soutěží byl šplh na laně. Hráli jsme take hoňku na věci z KPZ (dva klucí honí a ostatní musí buď utéct anebo říct nějakou věc z KPZ, aby nebyli chyceni). Konec schůzky byl věnován učení o první pomoci (mdloba, vytahování třísky, přivolání první pomoc). Schůzku uzavřel modlitbou Vítek. 

Plusové a mínusové body: Tomáš S. - +1.5 b. ; Matouš S. - +1.5 b. ; Josef Š. - +3 b. ; Ondřej Ch. - +2 b. ; Vít H. - +2 b.


10.4.

Přítomnost: nebyla zaznamenána

Celou schůzku měl na starosti Jiří Glogar st. se svým synem. Káňata i Medvědi byli spojeni a jeli do Kopřivnice na Legionářský vlak.

Plusové a mínusové body: nebyly uděleny


17.4.

Přítomnost: Josef Š., Petr Z., Matouš S, Tomáš S., Vít H.

Program: Celá schůzka byla společná s Káňaty z důvodu Mirkovy nepřítomnosti. Nejdříve jsem se pomodlil a poté jsme šli ven, kde jsme hráli Na četníky a zloděje a hru na čísla se dvěma týmy (každý v týmu měl číslo a po vyvolání svého čísla musel běžet do středu, kde byla umístěna bunda. Kdo bundu odnesl co nejrychleji do svého týmu, aniž byl chycen protivníkem, získal bod.). Tuto hru jsme zkoušeli ještě ve variantě s míčem na větším území. Závěr schůzky jsme věnovali učení Morseovy abecedy a opakovali jsme si vlčácký slib, heslo, zákon a příkaz.

Plusové a mínusové body: Matouš S. - +2 b. ; Tomáš S. - +4 b. ; Vít H. - +2 b. ; Petr Z. - +1 b. ; Josef Š. - +4 b.


24.4.

Přítomnost: Tomáš S., Josef Š., Matouš S.

Program: Schůzku začal modlitbou Jirka G. a ukončil ji Marfy. Téměř celou schůzku jsme byli rozdělení. První činností byl fotbal na hřišti u bývalého vlakového nádraží. Druhou část schůzky jsme pomáhali holkám ze 17. oddílu se stavbou stanu na střediskové zahradě a na závěr schůzky jsme hráli s Káňaty fotbal.

Plusové a mínusové body: Tomáš S. - +1 b. ; Matouš S. - +1 b. ; Josef Š. - +2 b.

 

Bodování za březen a duben 2019:

Jméno

Docházka

Chování

Aktivita

Ostatní

Celkem

Pořadí

Vít H.

2

3.71

0.5

0

6.21

5.

Tomáš S.

3

3.67

0.5

0

7.17

3.

Josef H.

0

0

0

1

1

7.

Josef Š.

2.5

3.85

2

0

8.35

1.

Ondřej Ch.

0.5

4.5

0

1

6

6.

Petr Z.

1.5

4.5

0.5

1

7.5

2.

Matouš S.

3

3.39

0

0

6.39

4.15.5. 

Přítomnost: Petr Z., Matouš S., Tomáš S.

Program: Celou schůzku jsme uklízeli věci v klubovně - po Tání ledů, dělání pořádku v regálu a ve skříních. Přišli nám na pomoc Káňata, Honza G., Jirka G., maminky od Medvědů a Káňat a ostatní holky z oddílu.

Plusové a mínusové body: nebyly uděleny

 

22.5.

Přítomnost: Tomáš S., Matouš S., Petr Z., Josef Š.

Program: Kluci byli na začátku sami, protože jsem se musel zdržet ve škole kvůli písemce. Po 15 minutách jsem dorazil a Medvědi se tak po zbytek schůzky oddělili od Káňat. První naší činností bylo vyhodnocení předchozích dvou měsíců. Poté kluci psali na papír a následně prezentovali svůj denní řád (co dělají během dne a jak dlouho). Dále jsme se učili písmenka z Morseovy abecedy a kluci zkoušeli vymýšlet i vlastní slova, která by se shodovala s původní slabikovou skladbou písmen. Druhou část schůzky jsme šli ven a proběhly dvě soutěže (štafetový běh okolo hřiště po dvojicích a soutěž ve visu na hrazdě). Závěr schůzky jsme věnovali soutěži ve focení, tu vyhrál Matouš S. Na konci jsem se pomodlil.

Plusové a mínusové body: Matouš S. - +1 b. ; Tomáš S. - +3 b. ;  Petr Z. - +1 b. ; Josef Š. - +3.5 b.


29.5.

Přítomnost: Petr Z., Matouš S., Tomáš S., Josef Š.

Program: Celá schůzka probíhala odděleně. Nejdříve jsme se pomodlili (Josef Š.) a hned nato jsme šli na hřiště, kde jsme hráli hoňku s míčem (dva kluci honili a přehazovali si míč, aby dotekem míče mohli chytit ostatní dva utíkající kluky). Další naší činností bylo trefování míčem do železné destičky, která zbyla po zničeném baskebalovém koši. Kluci zkoušeli ve dvojicích oblézat klepáč na koberce tak, aby se oblézající žádnou částí těla nedotkl země. Na závěr našeho pobytu venku jsme hráli fotbal na šířku hřiště a po něm jsme šli do klubovny, kde jsme se bavili na téma Vztah k sobě a k bližním v rámci přípravy na skautský slib. Schůzku ukončil modlitbou Josef Š a Tomáš S. navrhl, že bychom mohli zavést modlitební řád (kdo se kterou schůzku bude modlit, aby se všichni kluci prostřídali).

Plusové a mínusové body: Petr Z. - +4 b. ; Josef Š. - +2 b. ; Tomáš S. - +6 b. ; Matouš S. - +1 b. ; Petr Z. - -1 b. ; Matouš S. - -2 b.

 

5.6.

Přítomnost: Matouš S., Tomáš S., Petr Z.

Program: Schůzku zahájil i zakončil modlitbou Tomáš S. Kluci po modlitbě mezi sebou soupeřili v soutěží Závodní dráha (každý dostal pastelku a měl s ní udělat co nejméně úseček tak, aby projel celou dráhu namalovanou na papíře - nesměl se však dotknout jejích okrajů). Všichni kluci projeli dráhu stejným počtem úseček. Převážnou část schůzky jsme byli venku, kde jsem si připravil dvě hry pro Medvědy. První hrou byla soutěž Obrana kůlu (dva byli útočníci a třetí, obránce, měl za úkol ubránit kůl před dotekem plastové láhve, kterou se ke kůlu útočníci měli dostat, útočníci však nesměli vstoupit do kruhu pro obránce). Druhá hra spočívala v házení kuliček do kruhu v různých časových intervalech (po uplynutí časového intervalu se házení míčků zastavilo a obránce již nesměl vyhazovat kuličky z kruhu ven). V obou hrách se kluci vzájemně prostřídali. Na závěr schůzky jsme se spojili s Káňaty a hráli jsme hry Štrůdl (kluci se měli co nejrychleji zavinout do těsného štrůdlu a měli na to tři pokusy), Na četníky a zloděje a hru se dvěma týmy na trefování kůlu papírovimi kuličkami (tým který bránil měl uchránit kůl od zásahů od kuliček). Na konci se týmy opět vyměnily.

Plusové a mínusové body: Tomáš S. - +11 b. ; Matouš S. - +8 b. ; Petr Z. - +7.5 b.    

                                                                  

12.6.

Přítomnost: Tomáš S., Matouš S., Petr Z.

Program: Modlitby na schůzce měl na starosti Petr Z. První a poslední část schůzky jsme byli venku. V klubovně jsme hráli Město, jméno, zvíře věc a poté jsme vymýšleli slova na kódy v Morseově abecedě. Venku jsme hráli hru Generátor čísel (Jeden ze tří kluků byl bomba, ale nikdo ze tří to nevěděl. V průběhu mnou vybraného časového úseku kluci pobíhali po hřišti a jakmile jsem řekl stop, tak se kluci zastavili a kdo byl nejblíž k bombě prohrál.) Dalši hrou byla obdoba fotbalu jejímž cílem bylo shodit míčem špalek druhému týmu. Na závěr schůzky jsme se přemístili opět do klubovny. Tam jsme hráli přetahovanou s jednou rukou a opičí dráhu na čas, kterou museli kluci zdolat i s míčem (driblování, podlézání, kličkování mezi židlemi).

Plusové a mínusové body: Matouš S. - +1.5 b. ; Tomáš S. - +9 b. ; Petr Z. - +7 b.

 

19.6.

Přítomnost: Matouš S., Tomáš S., Josef Š., Petr Z.

Program: Nejdříve se pomodlil Matouš. Asi dvě třetiny schůzky jsme byli spojení s Káňaty a venku jsme hráli hry. První hrou byly Ponorky (tři družstva soupeřily proti sobě, jedno družstvo vyřadilo druhé tím, že jej torpédem - prvním klukem v družstvu trefilo), dalšími hrami byla vybíjená Cirkulárka, vybíjená Všichni proti všem (variant Vrácečka) a fotbal. S Medvědy jsme šli na konci schůzky dovnitř, kde jsme hráli obdobu hry Macháček (jeden kluk si vymysel dvě čísla, každé od 1 do 6, která si napsal na papírek, tato čísla znal jen on a ostatní měli uhodnout, jestli si vymýšlí, zda jsou čísla shodná nebo ne, dále pak soupeř hádal, která čísla na lístečku jsou). Schůzku ukončil modlitbou opšt Matouš S.

Plusové a mínusové body: Ondřej Ch. - +7 b. ; Tomáš S. - +6 b. ; Matouš S. - +9 b. ; Josef Š. - +3 b. ; Petr Z. - +3 b.

 

Bodování za květen a červen 2019:

Jméno

Docházka

Chování

Aktivita

Celkem

Pořadí

Tomáš S.

3

4.5

2

9.5

1.

Josef H.

0

0

0

0

6.

Josef Š.

1.5

4.5

0.5

6.5

4.

Ondřej Ch.

0.5

4.5

0

5

5.

Petr Z.

3

3.91

0

6.91

3.

Matouš S.

3

3.81

0.5

7.31

2.


26.6.

Přítomnost: Tomáš S., Josef Š., Petr Z., Matouš S.

Program: Na začátku a na konci schůzky jsem se pomodlil já. Po celou dobu schůzky jsme byli sami, protože Káňata měla schůzku na Skalkách. Přichystal jsem si dvě hry na ven. První hrou byla vybíjená, ve které se ostatní nesměli hýbat, pokud vybíjející držel míč v rukou (míč mohl být hozen pouze spodem nad úroveň hlavy a vybíjený se nesměl v tu chvíli hýbat). Další dvě hry byly Vrácečka a vybíjená na způsob Stargate (viz hranostaj.cz). Závěr schůzky jsme věnovali přípravě na skautský slib z oblasti kapitoly Vztah k sobě (podkapitoly Denní řád, Mé dary i oblasti boje, Otcovství a Hledání nevěsty, „chození“) a vyhodnocení skautského roku 2018/2019 s vyhlášením výsledků, předáním cen a diplomů.

Plusové a mínusové body: Matouš S. - +4 b. ; Tomáš S. - +10 b. ; Petr Z. - +1 b. ; Josef Š. - + 3 b.

 

Poznámka: Družinová schůzka, která proběhla dne 26.6. není součástí bodování za květen a červen a není součástí celoročního bodování.

 

                                                                  

 

Akce dokumentů