Osobní nástroje

Hospodaření Letních táborů 2019

Celkový příjem z táborových poplatků od účastníků a dotace:
- táborové poplatky: 61 450,- (z toho 11 300,- zaplaceno přes účet střediska)
- dotace: 5 980,-

Celkový výdej za paragony a cestovní příkazy:  62 675,-
Výdej za:
 
a) materiál:
19 872,-
b) stravné  
27 969,-
c) cestovné
14 720,-
d) jízdné
114,-
e) vratky
- kluci - převod zůstatku z pokladny tábora do pokladny střediska (3 405,-) 
- kluci - Ondřej Chovanec (450,-) 
          - Tomáš Sládeček (900,-) 
- žádná z vratek nebyla vyplacena, jelikož se jich rodiče zřekli ve prospěch oddílu

Akce dokumentů