Osobní nástroje

Hospodaření letních táborů 2023

Celkový příjem z táborových poplatků od účastníků: 78 856 ,- (z toho 44 700 ,- zaplaceno přes účet střediska)
Celkový příjem z dotací Moravskoslezského kraje: 10 283 ,-
Celkový výdej za paragony a cestovní příkazy: 58 072 ,-

Výdej za:
 
a) materiál:
12 312,8 ,-

b) stravné 
42 807,44 ,-

c) cestovné
4 486 ,-

d) služby
308 ,-

Akce dokumentů