Osobní nástroje

Hospodaření letních táborů 2021

Celkový příjem z táborových poplatků od účastníků: 49 900,- (z toho 7 500,- zaplaceno přes účet střediska)
Celkový výdej za paragony a cestovní příkazy: 48 476,-

Výdej za:
 
a) jízdné:
980,-
a) materiál:
18 431,-

b) stravné 
26 579,-

c) cestovné
- kluci 1 298,-
- holky 1 178,-

d) služby
9,-

e) vratky
- holky - Kristýna G. - 1 500,-
- kluci - David Fačkovec - 350,-

Akce dokumentů