Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Oddíly / Troops / 3. oddíl Nový Jičín / 3rd WOSM and WAGGGS troop / Organizace 3. dívčího a chlapeckého oddílu a kontakty pro skautský rok 2018/2019 / Functional structure of girls' and boys' 3rd Troop and Contacts in year 2018/2019

Organizace 3. dívčího a chlapeckého oddílu a kontakty pro skautský rok 2018/2019 / Functional structure of girls' and boys' 3rd Troop and Contacts in year 2018/2019

Organizace a kontakty na vůdce oddílu a rádce. / Functional structure of the troop and Contacts on scoutmasters and on counselors.

Vedení oddílu


Vůdce oddílu: Jan Glogar (vo)

Tel: 777 017 939

 

Zástupkyně vůdce oddílu: Terezie Hoppová (zvo)

Tel: 734 553 337

 

Oddílový hospodář: Martin Jašek (oh)

Tel: 732 614 314

 

Oddílový zdravotník: Jitka Škrabáková (oz)

Tel: 720 394 885

______________________________________________________________________________________________________________


Družiny 

 

Medvědi / Bears 

Rádce: Martin Jašek (rd/or/vz/čz/zza)

Tel: 732 614 314 (rd/or/vz/čz/zza)    

Schůzky: St 16:30 - 18:00 

 

Berušky / Ladybugs 

Rádce: Terezie Hoppová (or/rd/zvo/vz/zza/čz)

Tel: 734 553 337 (hr) 

Schůzky: Pá 16:30 - 18:30

 

Orlíci / Eagles 

Rádce: Ondřej Glogar (rd/or/zza/čz) a Jan Janýška (pr)

Tel: 737 517 017 (rd/or/zza/čz)

Schůzky: 17:45 - 19:45 (Starý Jičín)

 

Káňata / Buzzards

Rádce: Miroslav Macháč (or/rd) 

Tel: 720 124 448 (or/rd)

Schůzky: St 16:00 - 18:00  

 

Žabičky / Frogs 

Rádce: Marie Hoppová (or/rd)

Tel: 607 461 519 (or/rd)

Schůzky: Pá 15:00 - 17:00 (v Domečku) 

 

Včeličky / Bees 

Rádce: Gabriela Michalíková (or/rd) a Anežka Hoppová (pr)

Tel: 737 766 378 (or/rd)

Schůzky: Po 17:00 - 19:00 (Starý Jičín, Heřmanice)

 

Vysvětlivky: 

  • Oddílové funkce : pr (podrádce/podrádkyně)

                               or (oddílový rádce/rádkyně)

                              zvo (zástupce vůdce oddílu)

                              vo (vůdce oddílu)

                              rd (rádce družiny)

  • Kvalifikace (stupeň skautského vzdělání): vůdcovská zkouška (vz)

                                                                 čekatelská zkouška (čz)

                                                                 zdravotník zotavovacích akcí (zza)

 

English translation of some expressions: Vůdce oddílu / Scoutmaster (vo)

                                                                  Zástupce vůdce oddílu / Assistant scoutmaster (zvo) 

                                                                  Rádce družiny / Rádkyně družiny / Patrol leader (rd)

                                                                  Podrádce družiny / Assistant patrol leader (pr)

                                                                  Oddílový rádce / Troop officer (od)

                                                                  Oddílový hospodář / Bookkeeper of the troop (oh)

                                                                  Oddílový zdravotník / Troop healt protector (oz)

                                                                  Kvalifikace (stupně skautského vzdělání) / Qualifications (degree of scout education)

                                                                  Vůdcovská zkouška / Scout leadership exam (vz)

                                                                  Čekatelská zkouška / Scout waitress exam (čz)

                                                                  Zdravotník zotavovacích akcí / Medical recuperator (zza)

 

Každý rok pořádáme pro naše družinky zimní (únor) a letní tábor (červenec). Aby byli členové družinek na tábory dostatečně připraveni a mohli tak na ně jet, musí se zúčastnit přípravy formou Modrého života (letní tábor) a zkoušek formou cvičení v zasněženém terénu (zimní tábor). Viz stránka Příprava na zimní tábor. Družinky si také samostatně pořádají během roku jednodenní nebo vícedenní výpravy (většinou na podzim a na jaře).

 

Every year we organize for our patrols two camps: winter (February) and summer (July). Patrols members can go  to camps only if they are  adequately prepared, they must participate in the preparation of the form of the Blue Life (summer camp), a form of exercise testing in snowy field (winter camp).

Budeme vděčni všem rodičům i ostatním lidem, kteří nám pomůžou, buď modlitbou nebo prací se stavěním i bouráním letošního tábora. Kontaktuje prosím Martina Škarku nebo Honzu Glogara.

We would be grateful to all the parents and other people who help us, either prayer or getting up with breaking of this year summer camp. Contact please Martin Škarka or Honza Glogar.

 

Akce dokumentů